Kontakt

CryoChem Slovakia s.r.o.  
Teplická 3984/4
051 01 Poprad


tel.: +421 911 610 777
e-mail: info@cryochem.sk 
web: www.cryochem.sk


IČO: 47067268
DIČ: 2023724087
IČ DPH: SK2023724087

Zápis v registri: Obchodný register OS Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 27631/P 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Bratislava, číslo účtu: 2926891651/1100                 IBAN: SK51 11000000002926891651                                                                                 BIC (SWIFT) TATRSKBX  


© Cryochem Slovakia s.r.o. 2013