Kryokvapaliny

CryoChem Slovakia sa špecializuje na dodávky kvapalného hélia a kvapalného dusíka v dewarových nádobách. Ponúkame kompletný servis pre pracoviská magnetickej rezonancie, kožné ambulancie, laboratória, výskumné ústavy a iné organizácie a spoločnosti.


KVAPALNÉ HÉLIUM

liquide He


KVAPALNÝ DUSÍK
© Cryochem Slovakia s.r.o. 2013