KVAPALNÉ HÉLIUM

Hélium je inertný bezfarebný plyn bez chuti a zápachu. Po vodíku je druhým najrozšírenejším prvkom vo vesmíre. Jeho obsah na Zemi je však pomerne nízky (0,00052% v atmosfére). Získava sa frakčnou destiláciou zemného plynu, kde tvorí 1-7% objemu.

Vzhľadom na svoju nízku hustotu, inertnosť a mimoriadne nízku teplotu varu a topenia je použitie hélia v praxi veľmi rozšírené. Používa sa na plnenie balónov, ako nosný plyn v plynovej chromatografii, ochranný plyn pri zváraní, v kryogénnych aplikáciach, chladení supravodivých magnetov, vykonávajú sa s ním skušky tesnosti, tvorí základ zmesi určenej pre potápanie vo veľkých hĺbkach, atď. 

liquide He

Pre informácie o možnosti dodávky kvapalného hélia kliknite tu  

© Cryochem Slovakia s.r.o. 2013