KVAPALNÝ DUSÍK

Dusík je inertný bezfarebný plyn bez chuti a zápachu. Tvorí 78% zemskej atmosféry. Získava sa frakčnou destiláciou skvapalneného vzduchu.

Kvapalný dusík sa používa v aplikáciach a procesoch kde je treba udržiavať pomerne nízku teplotu. Príkladom je jeho použitie v tkanivových a spermo bankách, odstraňovaní bradavíc, chladení rentgenových detektorov atď. Pre svoje inertné vlastnosti je plynný dusík zase používaný ako ochranná atmosféra v prostrediach kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu, pri výrobe integrovaných obvodov, ako ochranná atmosféra v potravinárskom priemysle, v laboratóriach atď. 

Pre informácie o možnosti dodávky kvapalného dusíka kliknite tu  

© Cryochem Slovakia s.r.o. 2013