Chladivo R404A

1326877930-Regas

Chladivo R404A je azeotropnou zmesou  troch chladív. Je veľmi rozšírené v oblasti komerčného a transportného chladenia (chladiace a mraziace boxy, vitríny v supermarketoch, atď.). Vzhľadom na pomerne vysoký GWP sa použitie tohto chladiva postupne obmedzuje a nahrádza sa HFC chladivami s nižším GWP
                                     (napr. R407A, R407F) alebo novými HFO chladivami (napr. Opteon
                                     XP40, Opteon XP44).

flasa

Zloženie                              R125/R143/R134a (44/52/4 hmot. %)
Bod varu pri tlaku 1 bar       -46,1 
Kritická teplota                     72,07 ℃
Kritický tlak                           37,32 bar
GWP                                    3922


Pre objednanie a pre informácie o možnosti dodávky iných chladív kliknite tu  

© Cryochem Slovakia s.r.o. 2013