Chladivo R407C

TC407C

Chladivo R407C je azeotropnou zmesou  troch chladív. Bolo vyvinuté ako náhrada chladiva R22 pre strednoteplotné chladenie.  Často sa používa v klimatizačných jednotkách a tepelných čerpadlách.
flasa

Zloženie                               R32/R125/R134a (23/25/52 hmot. %)
Bod varu pri tlaku 1 bar       -43,9 
Kritická teplota                     86,74 ℃
Kritický tlak                           46,19 bar
GWP                                    1774


Pre objednanie a pre informácie o možnosti dodávky iných chladív kliknite tu  

© Cryochem Slovakia s.r.o. 2013