Chladivo R410A

TC407C

Chladivo R410A je azeotropnou zmesou dvoch chladív. Bolo vyvinuté ako náhrada chladiva R22 v nových aplikáciach. Často sa používa v klimatizačných jednotkách a tepelných čerpadlách.
flasa

Zloženie                               R32/R125 (50/50 hmot. %)
Bod varu pri tlaku 1 bar       -51 
Kritická teplota                     71 ℃
Kritický tlak                           49 bar
GWP                                    2088


Pre objednanie a pre informácie o možnosti dodávky iných chladív kliknite tu  

© Cryochem Slovakia s.r.o. 2013